Bosna i Hercegovina

BIH cover

 Javna ustanova Srpsko kulturno-umjetničko društvo „Semberija“ Bijeljina je osnovano davne 1954. godine sa zadatkom da sakuplja, čuva, njeguje i prezentuje naše kulturno nasleđe kroz igru, pjesmu, muziku i običaje. Društvo je Javna ustanova čiji je osnivač Grad Bijeljina, umjetnička institucija čiji je cilj da postane vodeći predstavnik srpske foklorno-tradicionalne umjetnosti, i njen vrhunski reprezent u zemlju i inostranstvu. U proteklih 50-tak godina, društvo je nastupalo na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima i na njima odnosilo prestižna priznanja. Takođe, dobitnik je mnogobrojnih društvenih priznanja, kako u bivšoj SFRJ, tako i danas u Bosni i Hercegovini i jedino je društvo u Republici Srpskoj organizovano kao javna ustanova, sa stalnim zaposlenim stručnim licima.

U radu društva učestvuje između 450 i 500 aktivnih članova organizovanih u šest uzrasnih kategorija, što znači školu folklora: početnici mlađi i stariji kroz prvu i drugu godinu, drugi i prvi dječiji ansambl kroz treću i četvrtu godinu i pripremni i prvi izvođački ansambl kroz petu i šestu godinu. Prateći senzibilitet mladih, u JU SKUD-u „Semberija“ postoje i sledeće kreativne grupe: Narodni orkestar sa solistima, muška i ženska vokalna grupa, folklor za veterane i tkačka sekcija koja se pored ostalog bavi i izradom dijelova tradicionalnih nošnji. Svaki od ansambala doprinosi ugledu i afirmaciji Društva, oslanjajući se na izuzetan doprinos umjetnika ranijih generacija, koji su svojim umjetničkim kvalitetom, znanjem i talentom postavili visoke izvođačke kriterijume. Pored aktivnosti na domaćim scenama, svi ansambli su ostvarili izuzetne uspjehe na nastupima na uglednim međunarodnim festivalima i u najpoznatijim