Crna Gora

crna gora cover

Ansambl je osnovan krajem 2009. Za kratko vreme ansambl je postao prepoznatljiv u radu i delovanju, tako da danas ansambl broji preko 200 aktivnih članova. Postoji 7 folklorno-igračkih grupa različitog uzrasta, kao i ženska pevačka grupa i narodni orkestar. Ansambl je punopravni i aktivni član Saveza folklornih ansambala Crne Gore UFA Montenegro (direktor ansambla je i predsednik Izvršnog odbora Saveza folklornih ansambala Crne Gore), kao i Nacionalne sekcije Svetska organizacija festivala folklora i narodnih umetnosti – CIOFF. Ansambl je dobitnik brojnih priznanja i nagrada u zemlji i inostranstvu sa raznih prestižnih festivala i folklornih smotri. Prema ocenama stručne publike, kolega iz drugih ansambala, strukovnih organizacija i pojedinačnih predstavnika Ministarstva kulture, folklorni ansambl „Nikola Đurković” prepoznat je kao primer dobre prakse, jedan od najboljih predstavnika tradicionalne kulture. Boke Kotorske i Crne Gore i godinama najaktivniji ansambl u Crnoj Gori. Misija „Đurkovića“ je animiranje i usavršavanje članova, istraživanje, prikupljanje, scensko predstavljanje bogate plesne i vokalno-instrumentalne tradicije Boke Kotorske i Crne Gore, ali i drugih delova Balkana, u Crnoj Gori i van njenih granica.