Grčka

grcka cover

Narodno udruženje „Karaguna“ od 1960. godine do danas je važan deo Kulturne istorije naše zemlje. Neumorno i neprekidno je aktivan u cilju očuvanja i promocije kulturnog nasleđa prefekture Kardica i grčkog područja uopšte.
Poseduje bogatu garderobu sa ženskom, muškom i dečjom narodnom nošnjom (autentične i tačne kopije) našeg kraja i ostatka Grčke. Zbirka obuhvata mnogo tradicionalnih predmeta (nakit, tekstil, rezbarije, poljoprivredne alatke, nošnje, fotografski materijal itd.).
Između ostalog, u Kardici već 27 godina organizuje Međunarodni festival „Dečji susret”.
U Udruženju „KARAGOUNA“ se uče igre, pesme, običaji i dečije igre iz cele Grčke.
Članovi „Karagune“ koji nose svu ovu istoriju žele da predstave pravu Grčku koja nema veze sa folklorom. Njihova vizija je da spasu umetnost i filozofiju narodne tradicije.
Folklorna grupa Karaguna putuje po svetu prenoseći boju i aromu naše zemlje