Hrvatska

hrvatska cover

Dečiji folklorni ansambl “Ivan Goran Kovačić” počeo je da radi kao Folklorni ansambl 2012. sa ciljem očuvanja kulturnog bogatstva i raznolikosti hrvatske narodne i gradske tradicije primljene u djetinjstvu. Grupa od 2017. ima status dečjeg folklornog ansambla.
Veran poštovanju narodne muzike, pesme i igre, od prvih dana kompletan opus hrvatskih dječjih igara, pjesama i plesova polako se stvorio. Danas mali Goranovci izvode dečje igre, plesove i
pesme Međimurja, Podravine, Posavine, Slavonije, Turopolja, Zagorja, Like, ostrva Murter, Ugljana. Po uzoru na goranovsku tradiciju staranja za narodnu nošnju od samog početka fond dečje narodne nošnje je
polako se stvoren.

Dečje grupe redovno učestvuju na Festivalu folklornih amatera
Grad Zagreb, Dječji festival, manifestacija “Zvuci opatije” i drugi događajima i festivalima u Hrvatskoj i inostranstvu (Austrija, Češka, Rumunija, Slovenija).

Ansambl je redovno uključen u projekte koji će zbližiti i naučiti naše najmlađe negovanju hrvatske baštine. Članovi su učestvovali u projektima:
“Hej, ja hoću na svadbe”, koncertni program hrvatskih svadbenih običaja, “Škola dečjeg folklora”, “Lepota tradicionalne odeće i njene scenske primene”, izložba narodnih nošnji.
Priznanja za dosadašnji rad su pohvale i priznanja na “Dečijiem Festivalu” i izbori među najbolje grupe na kraju festivala folklora amateri grada Zagreba