Kanada

Kanada

Akademija srpskih narodnih igara iz Toronta, Ontario, Kanada, promoviše i neguje
tradicionalne igre i muziku Srbije i srodne izvođačke umetnosti u okviru Kanadskog
multikulturalizma.
Ima preko četiri stotine pedeset učesnika podeljenih u sedam ansambala i jedan narodni
orkestar. Imaju dva reprezentativna ansambla na srednjoškolskom/univerzitetskom nivou kao i njihov
rekreativni ansambl, koji nema starosnu granicu. Muzički direktor Akademije je gospodin Dušan
Suvajac; a umetnički direktor Akademije je Miroslav Bata Marčetić.
Kada putuju u inostranstvo, ponosno predstavljaju Kanadu; kad su kod kuće, ponosno donose
srpski ukus u fini multikulturalni karakter Kanade. Po tome su poznati
kao: „Ponos Kanade – duša Srbije“.