Meksiko

meksiko cover

Compania Mekicana de Danza Folklorica je stvorena 2002. godine sa ciljem očuvanja i širenja meksičke kulture na nacionalnom i međunarodnom nivou kroz tradicionalni ples i muziku sa predstavama visokog umetničkog kvaliteta. Njegov rad se fokusira na tri oblasti: difuziju, nastavu i istraživanje. Od svog osnivanja, održao je brojne sezone na mestima u Meksiko Sitiju i drugim entitetima u zemlji.

Slično tome, pozvana je da učestvuje na nacionalnim i međunarodnim festivalima u Francuskoj, Holandiji, Engleskoj, Brazilu, Venecueli, Ekvadoru, Kolumbiji i Peruu, između ostalih nacija.