Rusija

Rucija cover

Dečju folklornu grupu „Bagrjanica“ osnovala je 2014. godine njen umetnički rukovodilac Riškova Natalija Genadjevna koja je i danas zadužena za ovaj kreativni tim. Ime grupe inspirisano je jesenjom koja oslikava drveće u fantastičnim grimiznim nijansama koje oličavaju ne uvenuće prirode, već, naprotiv, njen zreli procvat, doba duhovnosti i lepote.

Folklorna grupa “Bagrjanica” od svog osnivanja aktivno učestvuje u svim manifestacijama Dečje umetničke škole Grinev № 2 i učestvuje u koncertima i manifestacijama koje organizuju vlasti Kurske oblasti i grada Kurska.

        Kreativna kreda i glavni cilj u radu sa grupom je skladan razvoj i etnokulturno vaspitanje dece i tinejdžera, prenošenje ruske narodne umetničke tradicije na njih, očuvanje, oživljavanje i popularizacija nacionalnog porekla kroz sveobuhvatno učenje kulture narodne pesme.

        Na repertoaru grupe nalaze se živopisni primeri obrednih, plesnih, kola, lirskih pesama iz raznih krajeva naše zemlje, kao što su Kurska, Belgorodska, Voronješka, Volgogradska, Orlovska i Moskovska, kao i kozačke pesme i obrade ruskog jezika. Narodne pesme.

Grupa poseduje sertifikate međunarodnih, državnih i gradskih takmičenja i festivala, kao što su „Slava otadžbini“, „Krila dajem“, „Orao plavokrilac“, „Ponos slavujevog kraja“, „Otadžbina pesma“, „Deškin karagod”, „Kurške melodije” itd.