Srbija (Beograd)

Beograd cover

Kud ”Diogen” osnovan je 1976 godine. U radu učestvuje oko 250 članova, raspoređenih u sedam kategorija. Spadamo u red ansambala prve kategorije na nivou Grada Beograda. Dečiji ansambl je dobitnik brojnih priznanja kako u zemlji , tako i na festivalima u inostranstvu.